Szabadság miatt, 2024. július 26. és augusztus 11. között leadott rendeléseik szállító partnereink felé történő továbbítása augusztus 12-től veszi kezdetét. Megértésüket köszönjük, kellemes nyarat kívánunk Önöknek is!

Kosár

Az Ön kosara üres.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A naturcentrum.hu / Gyulavári Attila Zsolt e.v. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli felhasználók személyes adatait. Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül. A Weboldalt üzemeltető Adatkezelő jelen Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat tartalmai elemeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen tájékoztatóban összefoglaltak a Weboldal minden felhasználójára – bárminemű megkülönböztetés nélkül – érvényesek.

Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes és nem személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának a biztosítása. Az Adatkezelő a látogatók személyes nem személyes adatait is bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő adatai:

Az adatkezelő címe: 4002 Debrecen, Olajfa utca 26/2

Az adatkezelő elérhetősége: info[kukac]naturcentrum.hu, naturcentrum.hu[kukac]gmail.com, +36307188644

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-143044/2018.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezelik, minden esetben megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek, a vonatkozó jogszabályok tükrében.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési irányelveit:

 

A KEZELT ADATOK KÖRE:

 1. kapcsolatfelvétel, ajánlatkötés, megrendelés és számlázás során megismert és kezelt adatok:

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, érdeklődők

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, Megrendelt termék, Megjegyzés mezőbe írt kommentár

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, valamint az Adatkezelő jogi, közigazgatási, szerződéses kötelezettségeinek (pl. számlázás) teljesítése végett.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • Naturcentrum.hu / Gyulavári Attila Zsolt e. v., székhely: 4002 Debrecen, Olajfa utca 26/2
 • Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (szállítmányozási megbízások), székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 • FOXPOST Zrt. (szállítmányozási megbízások) székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
 • Express One Hungary Kft. (szállítmányozási megbízások) székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12. L1. épület
 • GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (szállítmányozási megbízások) 2351 Alsónémedi, GLS-Európa u. 2.
 • Onlinex Solutions Kft., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em. 7.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 1095 napon belül törlésre kerülnek. A kiállított számlákat Sztv. 169. § 2. bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 1. hírlevél feliratkozáskor megismert és kezelt adatok:

Az adatgyűjtés célja: Hírlevél feliratkozás: a legfrissebb hírekről és az AngyalKovek.hu aktuális ajánlatairól való tájékoztatás. Az Adatkezelő a feliratkozó előzetes és kifejezett beleegyezésével személyes adatait olyan marketing- és reklámtevékenységekre is felhasználhatják, mint például információ küldése az AngyalKovek.hu termékeiről és szolgáltatásairól, melyekről úgy gondolják, hogy érdekes lehet a feliratkozó számára, e-mailben. A feliratkozó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, vagy jelezheti az naturcentrum.hu kukac gmail.com címen, ha a továbbiakban nem szeretné, hogy adatait marketing- és reklámcélokra használják fel az Adatkezelő. A megkeresés várható gyakorisága éves átlagot nézve maximum havi 1 alkalom. A feliratkozó a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten kéri, hogy ilyen célú megkeresések során ő is a címzettek között legyen.

A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-143044/2018.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A hírlevél feliratkozó kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók

A kezelt adatok köre: Név, Emailcím.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • Naturcentrum.hu / Gyulavári Attila Zsolt e. v., székhely: 4002 Debrecen, Olajfa utca 26/2
 • The Rocket Science Group LLD c/o MailChimp (hírlevelek kezelése), székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Az adatkezelés időtartama: az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

 1. A weboldalak használata során statisztikai programok által gyűjtött és kezelt adatok:

Az adatgyűjtés célja: A Honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és a Facebook szolgáltatás igénybe vételével mérik az Adatkezelő. A szolgáltatás során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható: https://support.google.com/analytics/answer/2700409. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Weboldal látogatói Weboldal megtekintése során magukra érvényesnek tekintik Weboldal Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Nyilatkozatát, látogatásuk során elfogadják azt.

Az érintettek köre: Weboldal látogatói

A kezelt adatok köre: minden adat, amelyet a Google Analytics és Facebook gyűjt.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • Naturcentrum.hu / Gyulavári Attila Zsolt e. v., székhely: 4002 Debrecen, Olajfa utca 26/
 • Google Inc. (weboldal látogatási szokások), székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Facebook Inc. (weboldal látogatási szokások), székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

Az adatkezelés időtartama: az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

 1. Cookie-k alapján megismert és kezelt adatok:

Az adatgyűjtés célja: az Adatkezelő a marketingkommunikáció folyamatos optimalizációja, név nélküli és piaci elemzések céljából a Google Analytics-et és a Facebookot is használja, ezért a felhasználási adatokhoz ezek a szolgáltatók is hozzáférnek. A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies. A Facebook tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://www.facebook.com/policies/cookies/#

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Weboldal látogatói Weboldal megtekintése során magukra érvényesnek tekintik Weboldal Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Nyilatkozatát, látogatásuk során elfogadják azt.

Az érintettek köre: Weboldal látogatói

A kezelt adatok köre: lásd Cookie tájékoztatás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • Naturcentrum.hu / Gyulavári Attila Zsolt e. v., székhely: 4002 Debrecen, Olajfa utca 26/2
 • Google Inc. (weboldal látogatási szokások), székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Facebook Inc. (weboldal látogatási szokások), székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama elsősorban a látogató böngészőjének beállításától függ (lásd: Cookie tájékoztatás.) Az adatok a Google-ben 24, a Facebookon 6 hónap után törlődnek, kivéve, ha újabb látogatást eszközöl a felhasználó, ekkor az időtartam újraindul.

A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett weboldalakra viszik a látogatókat. Ezen oldalak az Adatkezelőnek nem állnak ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. Ezeket harmadik fél kezeli, melyek adatkezelési elveiről továbbiakat az adott funkció mögött álló portál felületén tudhat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Külső szolgáltatók, adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik. Az Adatkezelő tevékenységéhez külső szolgáltatókat vesz igénybe. A külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat. Az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át az adatokat.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

Továbbított adatok köre: ügyfél vezetékneve, keresztneve, bankszámla száma, általa az utaláskor a megjegyzés rovatba írt információk, például, de nem kizárólag: e-mail cím, megrendelt szolgáltatás neve.

Az adattovábbítás célja:  Az Adatkezelő bankszámlájának kezelése, bankszámla használat során igénybe vett tevékenység.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • ERSTE Bank Hungary Zrt. (megrendelések kifizetésének fogadása), székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
 • Barion Payment Zrt.  (megrendelések kifizetésének fogadása) székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő egyben a weboldal üzemeltetője is.

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Határon túli adatáramlás: Az általunk gyűjtött információk nem kerülnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását a hírlevelek láblécében található linken, vagy az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.), vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén, a naturcentrum.hu@gmail.com címen. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. exkluzív kedvezmények). A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

 

COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból.  A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Ezen adatokat a naturcentrum.hu / Gyulavári Attila e. v. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatokn tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése,  a webáruház üzemeltetése, webanalitikai mérések bankkártyás fizetés lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: Cookie-k alapján megismert és kezelt adatok

Adatfeldolgozó: lásd: Cookie-k alapján megismert és kezelt adatok

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Naturcentrum.hu / Gyulaváriné Szabó Márta e. v. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az ügyfélszolgálat e-mail címen info[kukac]naturcentrum.hu.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.